Competence Meet-up: Let’s talk about performance

1 september 2022

Let’s talk about performance

In september organiseerde Pancompany een meet-up met als thema performance. Dit thema is – en blijft – relevant voor developers en testers. Het is voor veel organisaties namelijk nog steeds lastig om een acceptabele performance van een applicatie te realiseren. Er wordt veel tijd gestoken in het ontwikkelen en testen van performance, zonder dat daar betrouwbare resultaten uit voortkomen. Hoog tijd om te bespreken hoe dat beter kan.

Wat is performance?

We trapten af met een introductie van het begrip performance. Waar hebben we het nu eigenlijk over? Performance is namelijk een overkoepelende term om aan te geven hoe een applicatie functioneert onder een bepaalde belasting. Het definiëren van die belasting is een goede eerste stap. Denk daarbij aan de te verwachte belasting, piekbelasting of de belasting onder een bepaalde configuratie. Die belasting kan je vastleggen in een “load and usage model”. Zo’n model beschrijft de belasting van een applicatie in termen van groepen gebruikers, processen die worden uitgevoerd, frequentie en snelheid waarmee de processen worden uitgevoerd en het moment waarop de processen worden uitgevoerd.

Hoe passen we het toe?

Hoe gaan we binnen onze projecten om met performance? Deze vraag werd aan de hand van een aantal stellingen beantwoord. Eén van de stellingen was: “In één van mijn projecten is een No-Go gegeven voor de deployment van een release omdat de resultaten van een performance test niet acceptabel waren”. De reacties wisselden van “zeker, een release is twee weken uitgesteld om de performance te verbeteren”, tot “nee, de resultaten van de performance test werden in twijfel getrokken”. Het toont aan dat er veel verschil zit in de prioriteit die er aan het ontwikkelen van een goede performance wordt gegeven.

De laatste stelling, “Monitoren van performance in productie is de beste manier om performance te optimaliseren” vormde de inleiding tot het laatste onderdeel van de agenda. Onze collega Erik Visser gaf een inkijkje in zijn werkzaamheden voor het Performance Competence Centre (PCC) van de Rabobank.

Performance Competence Centre

Het Performance Competence Centre ondersteunt de ontwikkelteams van de bank bij het opzetten en uitvoeren van testen op het gebied van performance, het monitoren van de applicaties en hun omgevingen en het uitvoeren van analyses wanneer nodig. Eén van de aandachtspunten is het besluit om performance testen uit te voeren of juist vanuit monitoring de performance stapsgewijs te optimaliseren.

Indien in productie de maximaal waargenomen belasting van een bepaald proces minder is dan 1 transactie per seconde, dan kan er gekozen worden om te monitoren. Bij de keuze voor monitoring, is het belangrijk dat er goede analyses worden uitgevoerd en er feedback wordt gegeven aan de ontwikkelteams. Anders is van optimalisatie geen sprake en nemen de risico’s na verloop van tijd juist toe. Aanvullend kan er gekozen worden om een performance test uit te voeren. Om de schaalbaarheid te testen bijvoorbeeld.

Inzichten

Kortom, het was een interactieve en informatieve meeting waarin we onze ervaringen met betrekking tot performance hebben gedeeld. Het heeft ons aan het denken gezet om te komen tot een goede strategie en om inzicht te krijgen in de performance van de applicaties die wij voor onze opdrachtgevers ontwikkelen.

Heeft dit blog je nieuwsgierig gemaakt en wil je meer leren over performance of test engineering? Of ben je op zoek naar testspecialist? Een DevOps engineer, een (mobile) performance tester of ondersteuning bij testautomatisering. Onze proven IT-experts gaan graag voor je aan de slag. Neem gerust contact met ons op!

Selecteer je weergave.