Verslag meet-up Business Analist vs Product Owner

Expertise

Op 5 september organiseerde Pancompany een meet-up waarin we de rollen van Business Analist (BA) en Product Owner (PO) hebben besproken. Aanleiding voor de meet-up was dat we in projecten geregeld tegenkomen dat een en dezelfde persoon beide rollen combineert. De vraag is in hoeverre dat mogelijk en wenselijk is. We bespraken de twee rollen en onze ervaringen in de uitvoering ervan.

Na het definiëren van de rollen presenteerden we een schema waarin beschreven staat wat rolspecifieke taken en verantwoordelijkheden zijn en welke overlap er is. Overlap is er op het gebied van stakeholder management, het prioriteren van de backlog en het plannen van toekomstige iteraties. Verschillend is dat de PO meer georiënteerd is op de markt, de organisatie als geheel en werkt aan de strategie waar een BA meer gericht is op een project of uitvoerende teams om de backlog te realiseren. Uit de discussie bleek dat het verschil tussen beide rollen in de praktijk niet zo scherp is. Een beschrijving van taken en verantwoordelijkheden van de PO ener- en de BA anderszijds binnen organisatie kan helpen de verschillen en overeenkomsten te verduidelijken. Het is belangrijk dat degene die de rollen combineert uitvoert, beschikt over de competenties die nodig zijn om beide rollen zoals binnen de organisatie beschreven uit te kunnen voeren.

Vervolgens bespraken we op basis van het DISC-model welke persoonlijkheidsstijlen het beste passen bij de twee rollen. Ook vanuit die analyse blijken zowel een overlap als verschillen. Beide rollen vereisen goede luisteraars, probleemoplossers en een analytische mindset. Waar een PO meer directief moet zijn om besluiten te nemen, is een BA meer dienstbaar om een ontwikkelteam te ondersteunen en scenario’s moet voorleggen met een advies aan de PO. Uit de discussie volgde dat de personen die de rollen uitvoeren elkaar moeten uitdagen en aanvullen. Ja, ze moeten goed samen kunnen werken, maar het is prima als er inhoudelijk conflicten ontstaan.

Het hebben van conflicten en het voeren van discussies is één van de belangrijkste punten waarom een gecombineerde PO en BA rol wat ons betreft niet wenselijk is. De BA heeft ook als taak om het werk van de PO te beoordelen en waar nodig wijzigingen voor te stellen. Zoals een tester dat ook richting developers doet. De onafhankelijkheid en frisse blik van een BA helpt de PO in het uitvoeren van zijn rol.

Vervolgens hebben we het inzetten van de Proxy PO besproken. Een rol die bij veel deelnemers nog onbekend is. Een Proxy PO is een tussenpersoon tussen de mensen die beslissingen nemen over een product en de mensen die het ontwikkelen. Een PO kan meerdere Proxy PO’s aansturen binnen grote organisatie. De voor- en nadelen zijn in de meet-up gepresenteerd. Een Proxy PO kan veel PO taken uitvoeren, de backlog beheren en besluiten nemen over het releasen van functionaliteit naar gebruikers. Nadelig is dat een Proxy PO geen eigenaar is van het product, geen visie bepaalt en eigenaar is van een budget. Maar omdat de rol weinig bekend was, is een verdere discussie over de inzetbaarheid ervan als alternatief voor een gecombineerde PO/BA-rol niet gevoerd.

Tenslotte bespraken we aan de hand van onze eigen ervaringen hoe het is om de PO en BA rol als gecombineerde rol uit te voeren. Wat is het voornaamste gemak en wat de belangrijkste uitdaging? Een vraag die niet eenduidig te beantwoorden is omdat het uitvoeren van een opdracht wordt gedreven vanuit de vraag en de context waarin die wordt uitgevoerd. Het gecombineerd uitvoeren kan, maar er zijn argumenten en omstandigheden om het niet te doen. Dan gaat het voornamelijk om persoonlijkheid, onafhankelijkheid, kennis en de complexiteit van het te ontwikkelen product. Het is ook niet per definitie het geval dat een PO een ervaren BA is. Een PO kan ook een andere achtergrond hebben. Er is onder de deelnemers ervaring in het gecombineerd uitvoeren van de rollen. De PO/BA bewaakt dan de hoofdlijnen en een tweede BA vult de details in en voert de discussie met het ontwikkelteam.

Al met al was het een interessante en informatieve meeting waarin we kennis hebben kunnen delen op het gebied van de rollen PO en BA. Op basis van deze meet-up zijn we beter in staat om een situationeel passende oplossing aan onze opdrachtgevers te bieden.

 

Gerelateerde berichten

Selecteer je weergave.