Solidshare: ondernemen zonder risico

Solidshare

Belonen op basis van omzetdeling is al lang niet meer uniek, maar er is maar een handjevol werkgevers dat er zoveel ervaring mee heeft als early adopter Pancompany. Pancompany gebruikt die ervaring om haar beloningsmodel, Solidshare, te blijven perfectioneren.  

In een interview met Marc Vaessen, Algemeen Directeur, bespreken we de keuzes die aan de basis van het model hebben gelegen, hoe het model recentelijk is verbeterd en natuurlijk de voordelen ervan voor jou als IT-professional. 

Een keuze voor een eerlijke en transparante verdeling 

“Bij de start van Pancompany in 2011 zochten we naar een beloningsmodel dat de belangen van werknemer en werkgever in de kern verenigt. Dit vonden we in omzetdeling”, zegt Marc. “Wij merken dat nieuwe collega’s vaak geen idee hebben van hun uurtarief bij hun vorige werkgever. En dus ook niet van de omzet die zij genereerden. Bij ons is dat volledig transparant. Zowel de medewerker als Pancompany ontvangen ieder een deel van de omzet dat recht doet aan de prestatie en bijdrage die geleverd wordt. Meer dan 70% van de toewijsbare omzet komt terecht bij onze consultants. Een eerlijke verdeling wat ons betreft.” 

Solidshare verklaard: omzetdeling met zekerheid 

Wij hebben ons beloningsmodel Solidshare genoemd, een samenvoeging van de naar het Engels vertaalde woorden solide en delen, waarbij het delen dus van toepassing is op de omzet”, legt Marc uit. Maar hoe zit het dan met solide? “Pancompany biedt naast het variabele inkomen uit omzetdeling een boel vastigheid en zekerheden, zoals een uitstekend gegarandeerd salaris, loondoorbetaling bij ziekte en pensioenopbouw. ‘Solid as a rock’, dus!”  

Anders dan anderen 

Het succes van Pancompany en Solidshare is natuurlijk opgevallen in de markt, en dus zijn er inmiddels legio copycats. “Maar kopiëren blijkt makkelijker gezegd dan gedaan,” benadrukt Marc. “Natuurlijk, een verloningsmethodiek ontwikkelen is nog wel te doen. Maar het zorgvuldig opbouwen van een ondersteunende community en cultuur, waarin ondernemerschap en vakmanschap centraal staan, is een heel ander verhaal. Laat staan dat onze jarenlange ervaring met de needs and wants van ervaren IT’ers zich vertaalt in een steeds verder geoptimaliseerd model. En daarin hebben we altijd al andere keuzes gemaakt.”  

Dat vraagt om uitleg. Marc geeft aan: “Wij zetten altijd al meer in op zekerheid en ontzorgen. Dit vanuit de gedachte dat je als professional die kiest voor een loondienstverband niet zit te wachten op de risico’s en nadelen van het zelfstandig ondernemerschap. Dat is fundamenteel aan onze benadering.”  

Een ondernemende cultuur 

Het woord ‘cultuur’ is al gevallen. Marc zegt: “Het grootste voordeel van Solidshare is dat je je bezig kunt houden met je vak en dat je daarvoor loon naar werken krijgt. Solidshare beloont ondernemend gedrag: op het moment dat je productief bent, stijgt je inkomen. En als je je goed ontwikkelt, neemt je marktwaarde toe. Dat stimuleert niet alleen prestaties, maar ook groei en ontwikkeling”. Het is dan ook niet voor niets dat ondernemerschap en vakmanschap stevig als kernwaarden in de cultuur van Pancompany verankerd zijn. 

Ontwikkeling is key! 

“Wij zien dat veel concurrenten groei en ontwikkeling belemmeren door kosten voor opleiding in rekening te brengen of in te houden op de omzetuitkering. Dat staat wat ons betreft juist haaks op het ondernemerschap dat we willen stimuleren. Ondernemerschap en vakmanschap gaan hand in hand!”, benadrukt Marc. “We streven naar voortdurende kennisuitbreiding omdat dit cruciaal is voor ons succes als IT-consultancyorganisatie. Opleidingskosten worden dan ook uit het omzetaandeel van Pancompany voldaan. En zo geldt dat ook voor een reeks aan andere voorzieningen die bedoeld zijn om onze collega’s te faciliteren in hun werk of extra ondernemerschap te stimuleren.” 

Solidshare 2.0 

Recente aanpassingen hebben het Solidshare-model nog aantrekkelijker gemaakt. “We hebben het model verder aangepast om nog meer zekerheid en ondersteuning te bieden aan onze medewerkers, terwijl we het principe van omzetdeling behouden. Zo betalen we voor zover ons bekend is de beste salarissen van alle aanbieders van omzetdeling en hebben we een volledig nieuwe pensioenregeling ontworpen waarmee je ook écht iets opbouwt voor je oude dag”, legt Marc uit. “Daarmee spelen we in op een toenemende behoefte aan zekerheid die we constateren onder werknemers en kandidaten. Mensen willen een uitstekend inkomen dat – nu én later – vrijheid geeft, maar wel zonder risico als het even kan. Tel daarbij op dat de politiek met bijvoorbeeld de aanpassing van de wet minimumloon, de nieuwe pensioenwet en de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen steeds meer aanstuurt op zekerheden voor werkenden, en zie daar de verklaring voor onze recente aanpassingen. Met Solidshare 2.0 zijn wij voorbereid op de toekomst.”  

Ben jij op zoek naar een eerlijk, transparant en stimulerend beloningsmodel? Wil je deel uitmaken van een bedrijf dat groei, ontwikkeling en tevredenheid van haar medewerkers centraal stelt? Dan is dit de juiste plek voor jou! Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over Solidshare of bekijk onze vacatures. 

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.

Selecteer je weergave.