Competence Meet-up: QAOps

4 november 2021

Op dinsdagavond 24 november vond onze cross-competence meet-up van de competences Agile Management en Test Engineering plaats. Het centrale thema was QAOps. Veel professionals van Pancompany werken bij hun opdrachtgevers in een DevOps omgeving. Over de ontwikkeling van DevOps naar QAOps zijn recent tal van publicaties verschenen. QAOps, Continuous Testing in DevOps, is namelijk een logische vervolgstap in de ontwikkeling van DevOps omdat het de productkwaliteit sterk vergroot zonder dat het ten koste gaat van de snelheid van ontwikkelen. De hoogste tijd dus om onze collega’s te informeren over QAOps en het demonstreren van een praktische toepassing.

Onze collega Boris Schouten begon de meeting met een introductie van QAOps. Daarin stond de samenwerking tussen QA-engineers en developers centraal. In de software ontwikkeling is de nadruk in de afgelopen periode (soms te) veel op de techniek en automatisering komen te liggen. Het doel van QAOps is om niet alleen snel en vaak, maar ook kwalitatief goede software op te leveren. Software die niet alleen technisch en functioneel stabiel is, maar ook beter aansluit bij de behoefte van klanten en medewerkers. Dat kan door continu QA-activiteiten uit te voeren en de snelheid van testen te vergroten door verschillende soorten testen slim te triggeren en parallel uit te voeren.

Vervolgens was het tijd voor de demo. Hierin liet onze collega Yvar Bergman zien hoe je allerlei verschillende testen in een Gitlab CI pipeline kunt bouwen. Aan de hand van de pipeline die hij voor een demo-applicatie had gebouwd liet hij stap voor stap zien hoe unit testen, end-to-end testen, load testen en security scans in een CI/CD pipeline kunnen worden geïntegreerd. De kern van zijn boodschap was daarbij dat je eigenlijk alles wat in een command line of docker container kan draaien in je pipeline kunt gebruiken en dat pipelines zo flexibel zijn dat je ze altijd aan jouw situatie kan aanpassen. Alle testsoorten zijn naar inzicht zowel parallel als sequentieel uit te voeren en dat past prima binnen QAOps.

Na de demo werden nog verschillende vragen beantwoord en aanvullingen gedaan door deelnemers die in hun opdracht ook werken met een CI/CD pipeline. Zo werden voorbeelden van rapportages van geautomatiseerd testen gedeeld die voor alle stakeholders toegankelijk en overzichtelijk zijn. Al met al was het weer een gezellige en informatieve meet-up. De deelnemers kunnen met nieuwe inspiratie op zoek naar toepassingen bij het uitvoeren van hun opdracht.

Selecteer je weergave.