Competence Meet-up: Developers vs. Testers

9 mei 2021

Op woensdag 19 mei vond de cross-over Competence Meet-up plaats van onze competences Software Development en Test Engineering. In deze editie stond het onderwerp software testen centraal. In ‘klassieke’ projecten werkten developers en testers in aparte teams met elk een eigen karakter. In Agile teams werkt iedereen samen en is het gehele team verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opgeleverde software. Naast de testers hebben ook de developers een grote rol in het testproces gekregen. De vraag is of developers en testers elkaar en elkaars werk wel goed genoeg kennen en in staat te zijn om samen te werken? De hoogste tijd om die twee groepen tegenover elkaar te zetten en elkaar een “kijkje in de keuken te geven”.

Bestaan de stereotypen nog?

Het eerste onderdeel van de avond bestond uit het ‘beschrijven’ van de developer en tester. Dat werd gedaan aan de hand van een aantal typeringen en quotes. Developers hebben genoeg aan een command prompt en hebben geen idee van business processen. Testers kunnen hun werk niet goed doen en zeuren alleen maar dat “hun” bevindingen nog niet zijn opgelost. Veel herkenning, maar gelukkig werden er ook veel ervaringen gedeeld dat deze stereotypen aan het verdwijnen zijn.

Verder onderzoeken op basis van stellingen

De toon was gezet! Tijd voor een aantal pittige stellingen over het werk en de houding van developers en testers. De stellingen waren scherp geformuleerd en dat lokte veel discussie uit. De praktijk wijst uit dat de werkwijze en cultuur van ontwikkelteams sterk verschillen. Neem de volgende stelling: “De developers zijn te druk met bouwen, die hebben helemaal geen tijd om te testen”. Veel developers beamen dat. Het ontwikkelproces is veel technischer geworden door het gebruik van tooling en de verwachtingen ten aanzien van de kwaliteit van de gebouwde software worden steeds hoger. Andere ontwikkelaars zijn onder invloed van BDD / TDD juist meer bij het testproces betrokken. Duidelijk is dat de invulling van de rol sterk afhankelijk is van de werkwijze in een team en van persoonlijke vaardigheden en interesses.

 Wat kunnen we van elkaar leren?

Aan de hand van de stereotypen en stellingen hebben developers en testers meer inzicht gekregen in elkaars werk, werkwijze en wat ze bijdragen aan het testproces. Dat inzicht leidt tot begrip en gaat ertoe leiden dat developers en testers beter met elkaar samen gaan werken. Het gaat niet om developers vs. testers, maar om developers & testers. Op welke punten kunnen ze elkaar versterken om invulling te geven aan de gedeelde verantwoordelijkheid voor kwaliteit, een effectief en efficiënt testproces en continu verbeteren? Testers helpen developers onder andere met het overbrengen van kennis op het gebied van testanalyse, kennis van business processen, het in kaart brengen van afhankelijkheden en het opstellen van representatieve testdata. Developers helpen testers onder andere met impactanalyses, het kunnen analyseren van bevindingen, effectief automatiseren en het genereren van rapportages.

Er is nog wat te leren!

De meet-up werd afgesloten met een quiz. Team Developers tegen Team Testers. Ieder team kreeg vragen over het expertisegebied van het andere team. Op dat moment bleek dat het kennisniveau aardig op peil is, maar dat er nog wel wat van elkaar te leren is. Uiteindelijk ging Team Testers er nipt met de overwinning vandoor. Onder protest van Team Developers natuurlijk want die vonden de vragen over het testen veel moeilijker.

Al met al een weer een geslaagde meet-up. Eén waarin developers en testers elkaar beter hebben leren kennen. Dat gaat er ongetwijfeld toe leiden dat ze meer gaan samenwerken om de gedeelde verantwoordelijkheid en zorg voor de kwaliteit van software te realiseren.

Selecteer je weergave.