Competence Meet-up: ChatGPT

7 juni 2023

Op 7 juni organiseerde Pancompany een Competence Meet-up met als thema ChatGPT. Aan het gebruik van ChatGPT is geen ontkomen meer aan. De inzet ervan is echter niet onomstreden omdat er een aantal risico´s aan verbonden zijn. De hoogste tijd dus om met elkaar in discussie te gaan over het inzetten van ChatGPT binnen onze projecten. Wat kan wel en wat zeker niet?! Een goed bezochte en interactieve bijeenkomst was het gevolg.

Gebruik toetsen aan beleid, maar welk beleid?

Tijdens de meet-up geven begonnen we met een introductie van ChatGPT om te ontdekken wat de potentie ervan is. Zowel in positieve als negatieve zin. Aan de hand van twee stellingen hebben we vervolgens het huidige gebruik van ChatGPT door onze collega’s besproken. Daaruit bleek dat een aantal het gebruikt, en een aantal het niet mág gebruiken. Met name overheidsinstellingen verbieden het gebruik omdat het als een te groot risico wordt beschouwd. We kwamen tot de conclusie dat het gebruik ten aller tijde met opdrachtgevers afgestemd móet worden. Maar met wie dan? En is er binnen een organisatie al een beleid ten aanzien van het gebruik van ChatGPT? Dat was in veel gevallen nog niet duidelijk.

Geen panklare oplossing

Vervolgens presenteerden onze software developers Danny de Vlam en Kevin Egstorf hoe zij ChatGPT gebruiken. De eerste professioneel en de ander vooralsnog hobbymatig omdat hij het niet in zijn project mag gebruiken. Zij ervaren het als een tool om hun werk te versnellen. Met name het oplossen van bevindingen kan sterk versneld worden. De tool maakt gebruik van bronnen die developers anders ook raadplegen, maar nu hebben we het antwoord binnen 10 minuten. Er zijn natuurlijk wel restricties bij het invoeren van vragen en code. Daarbij is het een no-go om klant-specifieke code te gebruiken of -data in te voeren. En in veel gevallen geeft het antwoord richting in plaats van een panklare oplossing. Je moet er als developer op voortborduren. ChatGPT is in die zin geen oplossing voor alle vraagstukken. Je moet er als professional voor open staan, het is een fantastisch hulpmiddel en zeker geen vorm van ‘het er makkelijk van afbrengen’.

Een bedreiging?

Tenslotte bespraken we aan de hand van twee stellingen de potentie van ChatGPT. Voor nu is het een krachtig hulpmiddel en vormt ChatGPT (nog) geen bedreiging voor onze toegevoegde waarde. Maar het negeren ervan wel. We moeten zelf op zoek naar de toepassingsmogelijkheden. Daarnaast moeten we met onze opdrachtgevers in gesprek gaan over de kaders waarbinnen ChatGPT gebruikt kan worden. Bewust zijn van de kracht en de risico’s van de applicatie is in ieder geval de eerste stap die we samen hebben gezet.

Al met al was het een interessante en informatieve meeting waarin we kennis hebben kunnen delen op het gebied van ChatGPT. Het heeft ons geïnspireerd om deze trend te blijven volgen en waar mogelijk in te zetten bij onze opdrachtgevers.

Selecteer je weergave.