Eerder dit jaar brachten PractiTest en Tea-Time for Testers voor de zevende maal de resultaten van hun onderzoek “State of Testing” uit. Een zeer interessant rapport dat inzicht geeft in de wereldwijde ontwikkelingen op uiteenlopende aspecten van software testen. Er staan onder andere ontwikkelingen beschreven op het gebied van opleiding, de testorganisatie, automatisering en het gebruik van tooling.

Het rapport laat de verdere ontwikkeling van een aantal trends zien die de laatste jaren zijn ingezet. De toenemende mate van testautomatisering, het testen door het gehele ontwikkelteam en het integreren van testactiviteiten in het CI/CD proces zijn daar voorbeelden van. Maar met nieuwe ontwikkelingen, komen ook nieuwe kansen en uitdagingen. Aan de testers om daar mee om te gaan.

Eén quote in het rapport viel mij in het bijzonder op: “We are happy to see testers focusing on what we call Test Enablement for the whole team”. Maar wat betekent dat dan in de praktijk?

Activiteiten

Professionals met testen als expertise geven aan nog steeds het merendeel van de tijd aan testwerkzaamheden te besteden. Dat betreft het opstellen en handmatig uitvoeren van testcases en het administreren van de resultaten. In lijn met de ontwikkeling van de toenemende automatisering zijn ze daarnaast voornamelijk bezig met het scripten van testscenario’s. Daarnaast spenderen ze de tijd aan test data management, het managen van de testomgevingen en het overbrengen van kennis op het gebied van testen. Met het uitvoeren van deze taken, die passen binnen de klassieke rol van Test Manager, stelt de tester anderen in staat om (ook) testwerkzaamheden uit te voeren.

Uitdagingen

Met de toenemende mate van testautomatisering en het beleggen van testactiviteiten binnen het team, ‘whole team approach’, ontstaan ook nieuwe uitdagingen. De meest genoemde uitdagingen zijn het integreren van handmatig en automatisch uitgevoerde testen, het betrekken van ontwikkelaars en stakeholders bij het testproces, het verschaffen van inzicht in de voortgang van het testproces en de kwaliteit van het product en het selecteren van de juiste testcases. Als antwoord op deze uitdagingen ontstaan taken die voorheen bij een Test Coördinator of Test Manager werden belegd. Het is op dit moment aan de tester, of Agile developer met test expertise, om die taken op te pakken.

Nieuwe rol als Enabler

De tester heeft zich binnen Agile teams in zijn algemeenheid ontwikkeld tot een Test Engineer door zich veelal op technisch vlak verder te ontwikkelen. Daarnaast is hij in staat om binnen een Agile- of DevOps-team taken buiten het testen op te pakken. Tenslotte draag hij als expert de verantwoordelijkheid voor de testaanpak en afstemming van de testwerkzaamheden binnen en buiten het team. In mijn optiek te veel verschillende taken wat op lange termijn ten koste gaat van de waarde van de opgeleverde producten.

Met de introductie van Agile werken is de rol van Test Manager (formeel) komen te vervallen. Daar is al veel over geschreven. Maar de behoefte aan een gedegen aanpak, afstemming en inzicht in het testproces blijft bestaan. Het is noodzakelijk om testexpertise verder te ontwikkelen, tooling te implementeren, behaalde resultaten te presenteren en het management te overtuigen om te blijven investeren in testen. Is het fair en realistisch om dit ook nog eens van een tester te verwachten, terwijl deze in de eerste plaats opgesteld staat om te testen? Heeft hij überhaupt de tijd? Heeft hij de juiste vaardigheden en persoonlijkheidskenmerken hiervoor?

Er moet dus iemand aanwezig zijn om het testen binnen een organisatie mogelijk te maken: een Test Enabler. Daarmee hoeft geen stap terug gezet te worden naar de tijd van plannen, processen en templates. Eerder een stap vooruit om developers in een Agile team met een steeds groter wordende  verantwoordelijkheid te ontlasten. De Test Enabler draagt, bijvoorbeeld in een Shared Services team, zorg voor de middelen waarmee testen uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast creëert deze een cultuur waarin testen als expertisegebied wordt gezien waaraan iedereen die in het ontwikkelproces betrokken is een bijdrage wil leveren.

Ik blijf er voor pleiten dat testen een volwaardig expertisegebied is waarin geïnvesteerd moet worden om een resultaat te bereiken dat van onschatbare waarde is. Om dat bereiken is een Test Enabler die staat voor zijn vak onmisbaar.

Boris Schouten

Gerelateerde berichten

Selecteer je weergave.