Het werken in Scrum-teams is al jaren de standaard voor softwareontwikkeling: kleine teams die zelf-organiserend zijn en als geheel verantwoordelijk  voor het realiseren van afgesproken sprintdoelstellingen. Kenmerkend is dat deze teams productiever worden naarmate ze langer met elkaar samenwerken en dat ze (vaak) het meest efficiënt samenwerken op een vaste werkplek, omdat Agile werken nu eenmaal veelvuldig afstemming vereist. Die afstemming gaat het makkelijkste als dat direct en face-to-face gebeurt. Echter, de moderne kwaliteitseisen aan productontwikkelingen, de specialisatie van professionals en de beperkte beschikbaarheid van die specialisten maken dat het werken in vaste teams op één vaste locatie veelal niet meer haalbaar is. Het samenstellen van een “kantoorteam”, een team dat vijf dagen per week in vaste samenstelling op één locatie met elkaar samenwerkt, is in mijn ogen dan ook niet meer van deze tijd.

Monitoren van (professionele) beschikbaarheid

De huidige markt vraagt om meer agility, en dus om meer innovatie en flexibiliteit in de scope. En om dat te realiseren is kennis, kunde en zeker ook diversiteit in ontwikkelteams vereist. Op sommige momenten is het nodig om ambitieus en innovatief talent op te nemen in een team, op andere juist wat meer ervaren specialisten. Het is daarom noodzakelijk om de beschikbaarheid van vaak schaarse professionals continu te monitoren en flexibel in te plannen en zetten binnen de behoevende teams, waardoor ook een veranderende scope gerealiseerd kan worden.

Diversiteit aan kwaliteitseisen leidt tot specialisatie

Producten die teams opleveren dienen aan een steeds grotere diversiteit aan kwaliteitseisen te voldoen. Denk daarbij aan technische eigenschappen als security, performance, user experience en portabiliteit. Klanten willen zich ook met producten identificeren en dus zijn duurzaamheid, design en esthetiek belangrijke eigenschappen geworden. Professionals zijn zich op die aspecten gaan specialiseren. Omdat kennis op het gebied van genoemde eigenschappen niet continu nodig is binnen een team, is het weinig efficiënt om die professionals fulltime of voor de gehele projectduur aan een team te verbinden. Het inzetten van deze professionals in meerdere teams is dan veel effectiever.

De business heeft ook andere dingen te doen

Het parttime inzetten van medewerkers die operationeel in de business werkzaam zijn, is een effectief middel om kennis en kunde toe te voegen aan een ontwikkelteam. Door deze medewerkers te trainen zijn ze prima in staat om als Scrum developer, bijvoorbeeld in de rol van business analist of tester,  te participeren en projectwerkzaamheden uit te voeren. Door deze medewerkers te coachen stimuleer je creativiteit, ambitie en doen ze nieuwe ideeën op voor het creëren van iets unieks. Omdat deze medewerkers ook hun operationele werkzaamheden uit moeten voeren, zijn ze echter niet continu bij het Scrum team werkzaam.

Remote teams zijn soms noodzaak

Soms bestaat zelfs de noodzaak om meerdere teams op verschillende locaties in de wereld te laten werken. Daarmee ontstaan zogenaamde remote teams. Managers faciliteren de teams door technische hulpmiddelen (collaboration tools) aan te rijken waarmee medewerkers zo goed mogelijk met elkaar in verbinding gebracht worden om te kunnen blijven samenwerken.

Flexibiliteit in samenstelling en locatie van teams

Er zijn dus tal van redenen om teams in een flexibele samenstelling of op verschillende locaties te laten werken. Het management dient daar op in te spelen door continu zicht te hebben op de beschikbaarheid van technologie, kennis, kunde en talent en deze effectief en efficiënt in/over de (verschillende) teams in te zetten. Daarnaast moeten de technologische middelen beschikbaar worden gesteld om een effectieve samenwerking tussen teamleden te behouden. Anders neemt de kracht van de teams snel af.

Boris Schouten

Gerelateerde berichten

Selecteer je weergave.