PanCompany-collega’s Nandenie en Yusuf hebben bij gemeente Amsterdam een tweetal Scrum workshops verzorgd. Dit in het kader van het voornemen om Scrum werken op de afdeling te introduceren.

In de eerste workshop ‘Intro Agile, Scrum, Kanban’ lag de nadruk op wat Agile, Scrum en Kanban op hoofdlijnen is. Het doel van deze introductie was om duidelijkheid te verschaffen over de gangbare Agile terminologie en middels praktijkvoorbeelden de verschillen tussen Scrum en Kanban te illustreren.


Foto Nandenie.jpg

De tweede workshop ‘Scrum Workshop’ richtte zich specifiek op het Scrum framework, met daarin de verdieping op de Scrum gebeurtenissen. Zoals de Sprint, Sprint planning, Sprint review en Sprint Retrospective, het Scrum Team, de Scrum Waarden en de Scrum Pilaren. Ook zijn onderwerpen als de Definition of Ready &  Done, Planning Poker, MVP en Burndown Chart aan bod gekomen.

Tijdens de workshops is gebruik gemaakt van ondersteunende spelvormen om op een leuke manier inzichten te geven en de groepssamenwerking binnen Scrum werken te benadrukken. Het doel was om de Agile mindset met de deelnemers te beleven. De spellen zorgde meteen voor een goede sfeer en een actieve houding bij de deelnemers. Daarnaast  was er ruimte voor vragen en discussie. Hieruit zijn ook kritische vragen omtrent het Scrum framework en de Agile methodiek naar voren gekomen. Dit heeft tot interessante dialogen geleid. De workshops zijn door de deelnemers als leerzaam, verhelderend en vooral ook leuk ervaren.

Ook een uitdaging op het gebied van Agile werken? Neem gerust contact met ons op via ons contactformulier of bel 085 0290550.


Foto Yusuf.jpg

Gerelateerde berichten

Selecteer je weergave.