Pan + Company = PanCompany

"pan- comes from Greek, where it has the meaning "all''. It is also used in terms that imply or suggest the union of (all) branches of a group".

PanCompany huisvest meerdere, samenhangende expertises onder één dak.

Front-end, back-end, full stack en mobile software development. We know it all, we do it all!

Denk JavaScript, HTML/CSS, JAVA, C#/.NET, native IOS en Android. En moderne frameworks als Spring Boot, Angular, React, Vue of Ionic.

Onze experts zijn ervaren in corporate Agile ontwikkelomgevingen. Waar thema’s als Continuous Integration & Development, microservices, cloud computing (Amazon Web Services, Azure) en serverless/containertechnologie (Docker, Kubernetes) hoog op de agenda staan.

Onze ervaren Test Engineers hebben als geen ander door dat hun vak met de grootschalige adoptie van Agile ontwikkelen veranderd is. Een grotere technische vaardigheid en een bredere oriëntatie zijn van vitaal belang om tegenwoordig als tester van toegevoegde waarde te kunnen zijn. Het vak is definitief geprofessionaliseerd tot een volwaardige IT functie!

Onze experts zijn dan ook naast functioneel testen bedreven in geautomatiseerd en performance testen. Tools als Selenium/Fitnesse, Cucumber, Protractor, Specflow, Cypress en Robot framework worden dagelijks gebruikt. Van testspecificatie tot en met teststrategie, van tesuitvoering tot testmanagement, ze draaien hun hand er niet voor om. Alles wat nodig is om het beoogde resultaat met de gewenste kwaliteit te behalen.

Denk aan SCRUM masters, Product Owners, Agile Projectmanagers en Agile coaches.

Onze Agile experts hebben allen hun sporen verdiend in organisaties die Agile (willen) werken. Ze helpen organisaties met praktische adviezen die nog aan het begin staan van hun transformatie naar Agile werken. Of zijn actief in de uitvoering binnen organisaties die al goed onderweg zijn met de implementatie van DevOps of het Spotify-model.

Professional SCRUM master, Professional Product Owner, DASA DevOps, SAFe Agilist. Het is slechts een greep van de methodologieën waar onze Agile experts bedreven en gecertificeerd in zijn.

Heeft u een uitdaging met uw Agile way of working? Onze experts dragen hun ervaring graag op uw over.

Onze Data Analytics specialisten weten met hun ruime ervaring hoe ze binnen data gedreven organisaties technologie slim in moeten zetten om waardevolle informatie uit data te halen. Door rollen op zich te nemen zoals Informatie Analist, (Big) Data Engineer, Business Intelligence specialist, Data Analist of Data Scientist onderscheiden onze consultants zich in complexe Data WareHouse en analytics omgevingen.

Al onze specialisten hebben aantoonbare ervaring met bewezen Business Intelligence stacks van bijvoorbeeld Microsoft, Informatica, SAS of Oracle, zijn bekend met concepten zoals data warehousing, data modellering, ETL en de richtlijnen omtrent governance, privacy en de kwaliteit van data. Daarnaast weten ze wat er speelt op het gebied van nieuwe Data Analytics technologieën van Microsoft (SQL, Azure, HDInsight, Power BI), Big Data oplossingen zoals Apache Spark, Hadoop en Map Reduce en volgen ze de ontwikkelingen op het vlak van Artificial Intelligence, Data Science en Machine Learning.

 
De expert van PanCompany heeft gedaan wat in de opdracht stond en meer. Hij heeft zich niet tot zijn opdracht beperkt maar ook daarbuiten geholpen, zonder dat dit ten koste ging van het te behalen resultaat. De expert van PanCompany is deskundig in zijn werk en vakgebied. Hij heeft zijn opdracht uitstekend uitgevoerd.
— Inspectie Leefomgeving en Transport