Competence Meet-up: Scaling Agile

9 maart 2021

Op 9 maart stond er weer een Remote Competence Meet-up: Agile Management op de agenda. Het thema deze keer was scaling Agile. De centrale vraag: waarom is scaling zo moeilijk?

Onze consultants komen bij onze opdrachtgevers Agile omgevingen tegen die bestaan uit een groot aantal teams die van elkaar afhankelijk zijn en dus moeten samenwerken. Hoewel scaling ten koste gaat van de productiviteit van individuele teams, implementeren organisaties toch een vorm van Scaled Agile. Uit de rapportage State of Agile blijkt dat het succes wisselend is. Wat maakt scaling Agile dan zo moeilijk? En wat zijn de ervaringen van onze collega’s?

Waarom is scaling zo moeilijk?

Boris Schouten trapte de meet-up af met een introductie op het thema scaling Agile. Hij zette uiteen wat individuele teams zo succesvol maakt, waarom scaling afbreuk doet aan dat succes en waarom het toch noodzakelijk is om scaling toe te passen: producten en services zijn simpelweg te complex geworden om door één team ontwikkeld te worden. Ook gaf hij aan wat de voornaamste oorzaken zijn waarom het zo moeilijk is om scaling succesvol te implementeren: gebrek aan leiderschap, te weinig training en opleiding, diversiteit in werkwijze, verschillend gebruik van tools en het überhaupt nog te weinig ervaring hebben met Agile werken zijn belangrijke oorzaken.

Wat wel en niet te doen bij scaling? 

Tijdens het tweede deel van de meet-up werden de ervaringen op het gebied van scaling besproken. Enkele collega’s brachten positieve ervaringen bij opdrachtgevers met scaled Agile in. Succesfactoren daarbij waren dat het management en de coaches van de teams al goed getraind waren voordat het scaled Agile framework werd geïmplementeerd. Daarbij is niet voor één werkwijze gekozen, maar voor een werkwijze per cluster van teams die met elkaar verbonden zijn. Een derde succesfactor was het inrichten van een eerste release train voor één cluster. Op basis van die ervaring werden vervolgens de overige clusters gevormd.

Er zijn ook praktijkvoorbeelden gedeeld waarin het toepassen van scaling minder succesvol was. Het kwam voor dat er te weinig training en coaching beschikbaar was om de implementatie te begeleiden. Ook werd er te snel resultaat verwacht waardoor de implementatie als niet geslaagd werd gezien. Scaling gaat in eerste instantie ten koste van de snelheid van ontwikkelen, maar dat wordt niet altijd geaccepteerd. Het werkt niet als teams scaling “er naast moeten doen”.  Het komt ook voor dat organisaties scaling uit te weg gaan omdat ze het concept niet nuttig of te veel omvattend vinden. Kijk op dat moment naar hoe de teams werken. Die lopen vaak voor op de organisatie omdat ze (lokaal) op zoek gaan naar praktische oplossingen voor issues met betrekking tot complexiteit. Scaling avant la lettre.

Een leerzame sessie 

We concludeerden dat een succesvolle implementatie van scaled Agile zeker mogelijk is. Er is wel veel tijd, energie en leiderschap voor nodig om het tot een succes te maken. Er zijn bij de implementatie tal van aandachtpunten voor zowel het management als de teams zelf. Naast de eerder beschreven voorbeelden zijn nog meer ervaringen gedeeld op het gebied van Agile werken en het implementeren van scaled Agile. Dat maakte deze meet-up tot een leerzame sessie. Er zijn op basis daarvan al thema’s aangedragen voor de volgende meet-up. Wie weet weer op locatie?!

Selecteer je weergave.