Competence Meet-up: Hybrid Agile Approach

5 april 2022

Op dinsdag 5 april vond onze Remote Competence Meet-up plaats met als thema Hybrid Agile approach: planmatig werken kan ook Agile.

Veel professionals van Pancompany werken in projecten voor opdrachtgevers waar op een Agile wijze wordt gewerkt. De adaptieve vorm van werken levert niet in alle gevallen een optimaal resultaat. Organisaties gaan vervolgens op zoek naar een meer planmatige manier van werken. En zo ontstaat een hybride vorm. Recent onderzoek wijst uit dat 43% van de organisaties een mix van Agile en traditionele methodologieën gebruikt. De hoogste tijd voor een introductie van het thema en het delen van ervaringen.

Onze collega Boris begon de meeting met een introductie van Hybrid Agile approach. Hij besprak daarbij wat de keuze voor planmatig of meer adaptief (Agile) werken bepaalt. Vervolgens besprak hij op welke manieren een Hybrid Agile approach tot stand komt. Ten slotte gaf hij een paar concrete voorbeelden van wat een approach juist hybride maakt. Belangrijkste aandachtspunt is dat niet de methodologie centraal moet staan, maar de kenmerken die de optimale werkwijze bepalen. Denk daarbij aan de strategie, de complexiteit van het te ontwikkelen product, frequentie van releasen, innovatief karakter of de competenties van het ontwikkelteam. Die kenmerken wijzigen na verloop van tijd dus moet ook de werkwijze periodiek worden herzien.

Na de introductie besprak onze collega Kevin welke hybride vorm mooie resultaten oplevert bij zijn opdrachtgever. Hoewel het team onderdeel uitmaakt een Agile organisatie waar SAFe is geïmplementeerd werkt het team vooral planmatig. Dat werkt vooral goed om de externe afhankelijkheden te managen. De eisen aan de op te leveren producten, data delivery en financiële rapportages, zijn duidelijk waardoor deze goed in incrementen opgeleverd kunnen worden. Het resulteert uiteindelijk in een betrouwbare en voorspelbare cadans van releasen.

Vervolgens besprak collega Danny wat wel en niet goed werkt in de SAFe-omgeving waarin hij werkzaam is. Zijn team werkt Agile, maar er zijn condities waardoor niet altijd vast kan worden gehouden aan alle principes. Het team werkt aan een backlog met een groot aantal stories. Daarbij werkt het team grotendeels vanuit de eigen expertises om zo de doelen te kunnen realiseren. Dat vereist meer planning en afstemming.

Ten slotte werden door de aanwezigen ervaringen gedeeld en probleemstellingen voorgelegd. Het resulteerde in een levendige discussie. Al met al was het weer een gezellige en informatieve meet-up. De deelnemers kunnen met nieuwe inspiratie op zoek naar toepassingen bij het uitvoeren van hun opdracht.

Selecteer je weergave.