Competence Meet-up: Business Information Analysis

7 september 2021

Op dinsdag 7 september vond er binnen Pancompany een Remote Competence Meet-up plaats van onze competences Business Information Analysis en Test Engineering. Centraal stonden de rollen van de business informatieanalist en het opstellen van de product risico analyse.

Onze collega Wouter Nieuwenburg heeft zichzelf en zijn vakgebied business informatieanalyse (BIA) bij de aanwezigen geïntroduceerd. Hij besprak de toegevoegde waarde en de werkzaamheden van de BIA. Daarbij is aangegeven welke opleidingen er zijn op het gebied van BIA en wat het toekomstperspectief van BIA is. Bij het bespreken van de positie van BIA in een Agile organisatie is onderstaand diagram gebruikt. Daarop is aangegeven op welke positie de BIA functioneert. Te zien is dat de BIA op verschillende plekken functioneert en analyses op alle niveaus uitvoert.

3 verschillende uitwerkingen van een Product Risico Analyse (PRA)
Boris Schouten presenteerde op basis van een stappenplan drie verschillende uitwerkingen van een Product Risico Analyse (PRA). Het doel van de PRA is om te komen transparante inschatting van de risico’s. Daarbij worden vooraf bepaalde productkenmerken  meegewogen. Alle te testen objecten worden op basis hun kenmerken geclassificeerd. In de regel is dat één van de drie risicoklassen (hoog/midden/laag). De vastgestelde risicoklasse bepaalt uiteindelijk de testaanpak. De te testen objecten met de hoogste risicoklasse worden met de meeste inspanning, meer formeel en met de meeste diepgang getest. Op die manier wordt invulling gegeven aan risico-gebaseerd testen.

Tijdens de presentaties werden veel ervaringen gedeeld. Het blijkt dat business analyse en risico-gebaseerd testen op verschillende manieren worden ingevuld door onze opdrachtgevers. Door het delen van ervaringen werd het een leuke en inspirerende meet-up.

Volgende Meet-up: Code quality IS possible in Agile Development
Op 5 oktober staat de volgende (Open) Meet-up met als thema ‘Code quality IS possible in Agile Development’ op het programma. Zeker de moeite waard om aan deel te nemen. Kijk op de site van PanCompany hoe je deel kunt nemen.

Selecteer je weergave.