Geautomatiseerd testen en de toegevoegde waarde van de tester

Aangezien programmeurs in staat zijn om testscripts te schrijven die geautomatiseerd uitgevoerd kunnen worden zijn testers overbodig. Toch? Mijn conclusie is dat testers wel degelijk nog een belangrijke functie hebben. Oók bij het geautomatiseerd uitvoeren van testen.

Geautomatiseerd testen lijkt tegenwoordig een must have in iedere moderne ontwikkelomgeving. De mogelijkheid om functionaliteit met veel diepgang te testen en regressietesten veelvuldig uit te voeren worden onder meer als voordelen gezien. Daarmee ondersteunt het de verdere ontwikkeling van continuous delivery en de integratie van DevOps in Agile teams.

Uit het World Quality Report 2017 – 2018 blijkt dat momenteel nog maar 20% van de testen geautomatiseerd worden uitgevoerd.

Waarom is dat percentage niet wat hoger als testautomatisering zo belangrijk is?

De werking van een applicatie wordt steeds meer bepaald door de ervaring van de gebruiker. Een applicatie moet intuïtief te gebruiken zijn, de functionaliteit eenvoudig en voorspelbaar. Dat zijn eigenschappen die (nog) niet volledig automatisch te testen zijn.

Een hybride vorm van testen, het zowel geautomatiseerd als handmatig uitvoeren van testen met verschillende testdoelen, is een strategie die dus goed bruikbaar is voor het testen van front end applicaties.

Daarnaast worden testen nog vaak handmatig uitgevoerd omdat het opzetten van testautomatisering een behoorlijke investering vraagt in tijd en geld of omdat de benodigde technische kennis ontbreekt. Ten slotte kan ook tijdsdruk reden zijn om testen handmatig uit te voeren. Als een fix snel in productie genomen moet worden of een sprint op tijd afgerond, is er soms alleen tijd om extra testgevallen handmatig uit te voeren (en niet om deze eerst te automatiseren). Al met al is de handmatige tester (vooralsnog) dus nog gewoon hard nodig!   

Als een organisatie besluit het testen te automatiseren, is het verstandig om bij het opzetten daarvan ontwikkelkennis en testexpertise te bundelen.

Laat ontwikkelaars en testers samenwerken om het optimale rendement van testautomatisering te bereiken. Programmeurs hebben diepgaande kennis van de te testen applicaties en de ontwikkelingen op het gebied van tooling. Zij zijn dus in staat om tools snel in te richten, scripts te schrijven en een framework onderhoudbaar te maken. Testers zijn daarbij goed in staat om vanuit een analyse van de functionaliteit variaties in de scripts aan te brengen om de benodigde diepgang van de testen aan te brengen. Ze beschikken veelal over meer business kennis en kunnen zo meer use cases om te testen aanleveren.

Naast het voorbereiden van de testen, levert samenwerking ook tijdens de testuitvoering voordeel op. Ontwikkelaars kunnen snel de testen (geautomatiseerd) uitvoeren en eventuele incidenten daarbij analyseren. Ook zijn ze in staat om uitkomsten in de vaak technische logging snel te analyseren. Testers geven bij de uitvoering de volgordelijkheid aan, coördineren de afhandeling van bevindingen en evalueren de bruikbaarheid van de ontwikkelde test set. Op basis van de testresultaten besluiten ze in welke mate nog handmatig uit te voeren systeemtesten of zelfs acceptatietesten uitgevoerd kunnen worden. Zo worden de testen het meest effectief uitgevoerd en worden meerder kwaliteitskenmerken in ogenschouw genomen.

Testautomatisering maakt de tester niet overbodig

...maar biedt juist de mogelijkheid voor de tester om zijn expertise verder te ontwikkelen door nauwer samen te werken met de programmeurs uit het team. Door testen in samenwerking op te zetten en uit te voeren wordt het multidisciplinaire karakter van het team verhoogd omdat kennisdeling tot stand komt. Door de rol van de tester niet te beperken, maar te verbreden zal het gehele testproces op een effectievere wijze uitgevoerd worden.

naar overzicht

Wilt u reageren of meer weten?

Heeft u iets in dit artikel gelezen dat uw interesse gewekt heeft? Laat het ons weten!

Deze post delen?

Trotse winnaar van een
FD Gazellen Award
2014 t/m 2018

© 2019 | Europalaan 12a | 5232BC 's-Hertogenbosch | T: +31 (0)85 0290550 | E: info@pancompany.com